دکتر نرگس ظهرابی
Contact me
My Profile
Blog Author(s) دکتر نرگس ظهرابی
Previous Months Home Archive آذر ۸٩ آبان ۸٩ تیر ۸٩ اردیبهشت ۸٩ بهمن ۸۸ آذر ۸۸ آبان ۸۸ خرداد ۸۸ دی ۸٧ آبان ۸٧ خرداد ۸٧ دی ۸٦ اردیبهشت ۸٦ اردیبهشت ۸٥ اسفند ۸٤ امرداد ۸٤ بهمن ۸۳ امرداد ۸۳ دی ۸٢ خرداد ۸٢ دی ۸۱ آبان ۸۱ تیر ۸۱ دی ۸٠ شهریور ۸٠ تیر ۸٠ خرداد ۸٠ اردیبهشت ۸٠ فروردین ۸٠ اسفند ٧٩ بهمن ٧٩ دی ٧٩ More ...
      دکتر نرگس ظهرابی متخصص زنان و زایمان ()
علل سرد مزاجی جنسی زنان. by: دکتر نرگس ظهرابی

1.      بر گرفته از کتاب : رازهایی در مورد زنان که هر مردی باید بداند.) بابارا دی آنجلیس

1- مرد هایی که با بدن زن آشنا نیستند

2- مرد هایی که بیش از حد روی بدن زنخشونت اعمال میکنن.

3- مرد هایی که به هنگام عشق ورزی کثیف کاری میکنند.

4- مرد هایی که بیش از حد خشونت اعمال می کنند

5- مردهایی کهبهداشت شخصی پایینی دارند

6- مردهایی که بیش از حد به ظاهر ، قیافه و سر ووضع زن اهمیت می دهند.

7- مرد هایی که زنان را بر اساس ارگاسم ( رسیدن بهاوج لذت جنسی ) او طبقه بندی می کنند.

8- مردهایی که زیاد از حد نگرانعملکرد و توان جنسی خود هستند.

9- مردهایی که وقت کافی صرف تحریک کردن زنشان و پیش نوازش او نمی کنند.

10- مردهایی که بلافاصله بعد از اتمام عشقورزی به لحاظ احساسی و عاطفی از زن دور میشوند.

11- مردهایی که عادات شخصیبدی دارند.

11- مردهایی که اشتغال ذهنی وسواس گونه و بیش ازحدی به بدن خوددارند.

12- مردهایی که خوش رفتار نیستند.

13- مردهایی که عشقنمیورزند.

به نظر من رابطه جنسی انسانها بر خلاف حیوانات فقط غریزی نیست و علاوه بر اینکهشهوت انسانها رو ارضا میکنه، پاسخی برای احساسات و عواطف انسانی هم هست.وقتی زن ومردی از رابطه جنسیشون واقعا این پاسخ رو دریافت کنن،(منظور من یه دریافت واقعی وقلبیه) مطمئن هستم هم مرد و هم زن براحتی و بدون هیچ گونه نگرانی آغاز کننده اینرابطه حسی میشن.پس بهتره که اونقدر همسرمونو دوست داشته باشیم که واقعا این دوستداشتنو باور کنه اون موقعس که یه زن هم برای اینکه به یه احساس دوست داشتن واقعیبرسه بدون هیج ابائی علاقه خودشو برای داشتن یه رابطه جنسی لذت بخش به همسرش براحتیابراز میکنه و هردو نفر اوج یه ------------ واقعی رو احساس و از اون ------------ نهایت لذت روخواهند برد و همیشه برای دوباره انجام دادنش اشتیاق دارن

 

 

  Comments ()
Recent Posts تخمدان (Ovary) حرکت جنین ارتباط کاهش وزن شدید و بروز نازائی در زنان و دختران سندرم پیش از قاعدگی زنان در سنین خاص باید اسیدفولیک بیشتری مصرف کنند لزوم توجه به کاهش وزن در زنان یائسه زنان چاق در زمان زایمان بیشتر در معرض خطر قرار دارند جدیدترین نتایج تحقیقات دانشمندان در مورد مصرف قرصهای ضدبارداری سرد مزاجی بانوان علل سرد مزاجی جنسی زنان.
My Tags  
My Friends   باشگاه مدیران و متخصصان My Pardis