دکتر نرگس ظهرابی
Contact me
My Profile
Blog Author(s) دکتر نرگس ظهرابی
Previous Months Home Archive آذر ۸٩ آبان ۸٩ تیر ۸٩ اردیبهشت ۸٩ بهمن ۸۸ آذر ۸۸ آبان ۸۸ خرداد ۸۸ دی ۸٧ آبان ۸٧ خرداد ۸٧ دی ۸٦ اردیبهشت ۸٦ اردیبهشت ۸٥ اسفند ۸٤ امرداد ۸٤ بهمن ۸۳ امرداد ۸۳ دی ۸٢ خرداد ۸٢ دی ۸۱ آبان ۸۱ تیر ۸۱ دی ۸٠ شهریور ۸٠ تیر ۸٠ خرداد ۸٠ اردیبهشت ۸٠ فروردین ۸٠ اسفند ٧٩ بهمن ٧٩ دی ٧٩ More ...
      دکتر نرگس ظهرابی متخصص زنان و زایمان ()
زنان در سنین خاص باید اسیدفولیک بیشتری مصرف کنند by: دکتر نرگس ظهرابی

بررسی هانشان می دهد زنان در سنین خاص نیاز بیشتری به مصرف اسیدفولیک دارند.
زنان بین سال های هیجده تا بیست و پنج سالگی بیش از دیگر زنان به مصرف اسیدفولیک نیاز دارند و این میزان در زمان بارداری ملموس تر است زیرا کمبود اسیدفولیک ممکن است خطر به دنیا آمدن نوزادی با مشکلات عصبی یا ستون فقرات بیشتر می شود.
پزشکان روزانه چهارصدم میلی گرم برای زنان در سنین ذکر شده توصیه می کنند.
البته مصرف سبزی های فیبردار و حبوبات نیز برای این زنان مفید است.
  Comments ()
Recent Posts تخمدان (Ovary) حرکت جنین ارتباط کاهش وزن شدید و بروز نازائی در زنان و دختران سندرم پیش از قاعدگی زنان در سنین خاص باید اسیدفولیک بیشتری مصرف کنند لزوم توجه به کاهش وزن در زنان یائسه زنان چاق در زمان زایمان بیشتر در معرض خطر قرار دارند جدیدترین نتایج تحقیقات دانشمندان در مورد مصرف قرصهای ضدبارداری سرد مزاجی بانوان علل سرد مزاجی جنسی زنان.
My Tags  
My Friends   باشگاه مدیران و متخصصان My Pardis