دکتر نرگس ظهرابی
Contact me
My Profile
Blog Author(s) دکتر نرگس ظهرابی
Previous Months Home Archive آذر ۸٩ آبان ۸٩ تیر ۸٩ اردیبهشت ۸٩ بهمن ۸۸ آذر ۸۸ آبان ۸۸ خرداد ۸۸ دی ۸٧ آبان ۸٧ خرداد ۸٧ دی ۸٦ اردیبهشت ۸٦ اردیبهشت ۸٥ اسفند ۸٤ امرداد ۸٤ بهمن ۸۳ امرداد ۸۳ دی ۸٢ خرداد ۸٢ دی ۸۱ آبان ۸۱ تیر ۸۱ دی ۸٠ شهریور ۸٠ تیر ۸٠ خرداد ۸٠ اردیبهشت ۸٠ فروردین ۸٠ اسفند ٧٩ بهمن ٧٩ دی ٧٩ More ...
      دکتر نرگس ظهرابی متخصص زنان و زایمان ()
جنین و خطرات by: دکتر نرگس ظهرابی

بارداری در سنین بالا علاوه برمادر،جنین را هم دچار مخاطرات بسیاری میکند که بخشی از شایعترین آنها عبارتست از:

سقط جنین: معمولا ٧٠% سقط های سه ماهه اول بارداری به علت اختلالات کروموزومی است.این اختلال از سن بالای تخمکها ناشی میشود.البته دراین شرایط ، سقط طبیعی برای مادر و جنین بهترین گزینه است؛ چرا که این اختلالات کروموزمی، تولد نوزادان غیرطبیعی را به دنبال دارد.دیابت و مسمومیت بارداری هم در افراد بالای ٣۵ سال شایع است،میتواند منجر به سقط جنین شود.

سندرم داون: سندرم داون یا عارضه منگولیسم یکی از عوارضی است که دامنگیربسیاری از کودکانی میشود که مادرانی بالای سن ٣۵ سال دارند. ثابت شده که با افزایش سن مادر، بروز ناهنجاریهای کرموزومی از نوع آناپلوئیدی (ناهنجاری مربوط به عدم تقسیم کرموزوم ها) به میزان قابل توجهی افزایش پیدا میکند تا جایی که شانس داشتن فرزند با ژن های معیوب (سندرم داون) در سنین بالای ۴۵ سال، ١ مورد در ٣٠ مورد تولد زنده است.

این در حالی که در یک زن ٢٠ساله این احتمال، یک در دوهزار تولد زنده تخمین زده شده است.

منگولیسم هم قابل پیشگیری است:

خوشبختانه در دنیای پیشرفته امروز،حتی سندرم داون هم از طریق دو روش تشخیصی و غربالگری قابل پیشگیری است. سندرم داون به روش تشخیصی صددرصد قابل شناسایی است و به دو روش نمونه گیری از پرزهای جفتی و آمینوسنتز (کشیدن مایع آمنیوتیک و بررسی کرموزومها از طریق سلولهایی که در مایع آمنیوتیک جنین تراوش شده) انجام میشود؛ اما از آنجا که روشهای تشخیصی با احتمال سقط جنین همراه است (کشیدن مایع جنین تا ١ درصد و نمونه گیری از پرزهای جفتی تا ٣ درصد) ؛به خاطر همین توصیه میشود قبل از این روش، روش های غربالگری را تجربه کنند.

روشهای غربالگری وجود حتمی عارضه سندرم داون را تشخیص نمیدهند، اما تا ٨٠ درصد احتمال بروز آن را پیش بینی میکند.

یک راه غربالگری سونوگرافی و اندازه گیری ضخامت چربی گردن جنین است. معمولا در نوزادانی که سندرم داون دارند، ضخامت این چربی بالای ٣ میلیمتر است. شیوه دیگر غربالگری هم در تست های سه گانه و چهارگانه است.

 

  Comments ()
Recent Posts تخمدان (Ovary) حرکت جنین ارتباط کاهش وزن شدید و بروز نازائی در زنان و دختران سندرم پیش از قاعدگی زنان در سنین خاص باید اسیدفولیک بیشتری مصرف کنند لزوم توجه به کاهش وزن در زنان یائسه زنان چاق در زمان زایمان بیشتر در معرض خطر قرار دارند جدیدترین نتایج تحقیقات دانشمندان در مورد مصرف قرصهای ضدبارداری سرد مزاجی بانوان علل سرد مزاجی جنسی زنان.
My Tags  
My Friends   باشگاه مدیران و متخصصان My Pardis